Formulář "Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti" žadatel předává lékaři

<Ke stažení ve formátu PDF>                <Ke stažení ve formátu MS Word>